Czech version / česká verze
English version / anglická verze
>> Pirátství

Upozornění

Fotografie, frivolitky, jejich vzory a provedení, uveřejněné na těchto stránkách, nesmějí být rozmnožovány tiskem, fotokopiemi, počítačovými soubory a jiným způsobem zneužity ke své propagaci a komerci. Veškeré fotografie a texty jsou chráněny dle autorského zákona.                                                         10. 3. 2010

Nerespektování tohoto upozornění je pohrdáníhodným morálním pokleskem!

Ignorace tohoto upozornění mě nutí zveřejnit nekulturní chování těchto osob.                                                                            Pro porovnání


                          vlevo originál                                                   vpravo kopie
Pirátství

zvonekkopiezvonek  kopie                 
                                         
                       
                                                                                                                                                   

 


                    


Explicitně zakazujeme jakékoli použítí části nebo celého obsahu těchto stránek, jejich reprodukci, kopírování, úpravu a zvláště prezentaci na jiných internetových stránkách bez našeho výslovného souhlasu. Veškerý obsah je pod ochranou autorského zákona a majetkem Aleny Vyčichlové.