Czech version / česká verze
English version / anglická verze
>> Frivolitka knihy

Frivolitka knihy


Frivolitka


   Upřímně  děkuji  všem těm, kteří si  v uplynulém  období od  nás objednali,  nebo v budoucnu
ještě objednají knihy o frivolitkové krajce, autora Jana Stawasze z Polska a seznámí se tak s prací, včetně výuky a vzorů tohoto vyjímečného mistra frivolitky.
Pro svojí činnost jsem si i já kdysi tuto cestu zvolila a nyní jsem se rozhodla využít příležitost a českým děvčatům, nebo i chlapcům jednoduchým přístupem tyto knihy nabídnout, aby i v Čechách vznikala kvalitní frivolitka.
Své profesionální zkušenosti prostřednictvím knihy si může dovolit nabídnout pouze ten, kdo je má podepřeny bohatou galerií svých výrobků a tím mistr Jan Stawasz bezesporu je.
Během času, který frivolitce věnuji, jsem měla možnost seznámit se s mnoha knihami, ale jen málo z nich stálo za to, něco se z nich naučit. Autoři byli většinou sběrateli, ať už cizích vzorů, nebo cizích zkušeností a v honbě za osobní slávou vydali knihu, velmi často i bez svolení původního autora. Taková kniha ale velmi brzy přináší zklamání.
Závěrem bych chtěla popřát všem, které si frivolitka podmanila, aby jim přinášela jen a jen radost.

frivolitka

Explicitně zakazujeme jakékoli použítí části nebo celého obsahu těchto stránek, jejich reprodukci, kopírování, úpravu a zvláště prezentaci na jiných internetových stránkách bez našeho výslovného souhlasu. Veškerý obsah je pod ochranou autorského zákona a majetkem Aleny Vyčichlové.