Czech version / česká verze
English version / anglická verze
>> Poděkování

Poděkování

Vzpomínka                                                                                                                                                      Poděkování


Významnou   osobností   ve   světě


frivolitky   je  bezesporu  mistr Jan

Stawasz z Polska. Je mým velkým

vzorem  a   nenahraditelným    uči-

telem.    Mé   zvláštní    poděkování

patří  jemu, mistru Janu Stawaszi.

Podle návrhu pana JanaStawasze

jsem  vypracovala několik výrobků

a s jeho  laskavým  svolením   si je

nyní dovoluji zveřejnit.  

                                    9.3.2010

 


PoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkováníPoděkováníObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Kniha Jana Stawasze
Kniha Jana StawaszeKniha Jana StawaszeKniha Jana Stawasze

 

                                
Vzpomínka na Jana Stawasze

Vzpomínka

 

  Celý frivolitkářský svět, raněný předčasným odchodem velikána frivolitkované krajky,

  Jana Stawasze z Polska, si s pokorou připomíná tuto smutnou událost.

  Nespornou zásluhou Jana Stawasze se frivolitka dostala po dlouhé době na výsluní

  mezi jiné ruční práce.

  K uctění památky osoby a díla mistra Jana Stawasze by byla povinnost všech

  obdivovatelů frivolitky, podle svých možností, v započatém mistrově díle pokračovat a

  nenechat frivolitku upadnout v zapomnění.

Poděkování Explicitně zakazujeme jakékoli použítí části nebo celého obsahu těchto stránek, jejich reprodukci, kopírování, úpravu a zvláště prezentaci na jiných internetových stránkách bez našeho výslovného souhlasu. Veškerý obsah je pod ochranou autorského zákona a majetkem Aleny Vyčichlové.