Czech version / česká verze
English version / anglická verze
>> Mé seznámení s frivolitkou

Mé seznámení s frivolitkou

Náhrdelník 

Kdysi se mi dostal do rukou starý časopis a v něm byl kromě jiného, obrázek dečky, vyrobený, tehdy pro mne ještě neznámou zvláštní  technikou. Vzpoměla jsem si, že tohle je ta krajka, kterou mívala ozdobený límeček u svých šatů moje maminka. V té chvíli jsem  se rozhodla, že se tuto krajku naučím. Bylo to tehdy, kdy nebyl tak velký a snadný  přístup k informacím, jako je tomu dnes, v  internetové době. Po delším hledání se mi  podařilo najít paní, která mi byla ochotná po telefonu poradit.  Později  jsme  se  setkaly a vzniklo mezi  námi  pěkné přátelství. Ta paní se jmenuje Věra Hronzová z Hradce Králové a patří jí můj velký dík.  Pak už následovala tvrdošíjná,  ale nádherná praxe a ta trvá dodnes. Odměnou za mé snažení je to, že vlastním několik odbornostních certifikátů, v oboru frivolitka, frivolitková krajka, jak z České republiky, tak  ze zahraničí. Moje výrobky dělají radost nejen v České republice, ale i v několika státech EU a také v zámoří. 

 

 Rozdělovač

 

Moje někdejší, často potem zkrápěná povinná školička, samozřejmě i s mnoha začátečnickými chybami, ke které se s odstupem několika let s úsměvem ráda vracím a stále z ní čerpám.


Vzorník Vzorník
                        I. - II.  2007                                                   I. - II.  2007                        
Vzorník Vzorník

  
Na detailním zvětšení těchto čtyř obrázků je patrné, že při práci nebyl rozlišován rub a líc. V té době, začátkem roku 2007, jsem v České republice nebyla s touto  problematikou seznámena. Pomoc mi přišla koncem roku 2007 ze zahraničí. Pak vznikla další část vzorníčku.

 
Vzorník
Vzorník

                   XI. - XII. 2007                                                  XI. - XII. 2007 VzorníkVzorník
     
                                               Moji milí pomocníci
ObrázekObrázekObrázekObrázek    ObrázekObrázekObrázekObrázky

FrivolitkaFrivolitkaFrivolitkaFrivolitka
 
Explicitně zakazujeme jakékoli použítí části nebo celého obsahu těchto stránek, jejich reprodukci, kopírování, úpravu a zvláště prezentaci na jiných internetových stránkách bez našeho výslovného souhlasu. Veškerý obsah je pod ochranou autorského zákona a majetkem Aleny Vyčichlové.